In de regio Almelo

bieden we een helende omgeving aan zorgbehoevenden

Gerealiseerd
status
03-2013 - 10-2014
Loopduur
Zorg
Segment

Dura Vermeer en Dimence hebben gezamenlijk een uniek ontwerp gemaakt waarin de werk- en zorgprocessen in de huisvesting leidend zijn. Aangenaam voor medewerkers en patiënten. Het gebouw biedt alle ruimte voor ontmoeten en kennisdelen en ondersteunt de zorgverlening optimaal. De inrichting van het gebouw doet recht aan de diversiteit van de cliënten en vervult een maatschappelijke functie voor de wijk.

Helende omgeving
Medio 2015 nam Dimence het vier bouwlagen tellende pand van 10.600 m2 in gebruik. Dimence: "We willen voorop lopen in de kwaliteit van zorg aan patiënten en cliënten. Dat maakt dat we gebouwen willen hebben die modern zijn, goed toegankelijk en een helende omgeving bieden aan de zorgbehoevenden. Verder komt het maatschappelijke karakter van onze dienstverlening uitgebreid terug in ons gebouw."

In het proces van de bouw van Westerdok werd ook aan medewerkers en cliënten gevraagd mee te denken in werkgroepen over de inrichting en de uitstraling van Westerdok. “Er ontstond een heel open manier van samenwerking, iedereen voelt zich eigenaar van het gebouw” volgens Dimence.


  • LocatieAlmelo
  • OpdrachtgeverDimence
  • WerkmaatschappijenDura Vermeer Bouw Hengelo
  • Verwervingswijze Eigen ontwikkeling

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Je contactinformatie

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation