In de regio Zwolle

vervingen wij bestaande woningen voor energiezuinige nieuwbouw

Gerealiseerd
status
11-2013 - 04-2015
Loopduur
Woningcorporaties
Segment

In opdracht van SWZ realiseerde Dura Vermeer de vervangende nieuwbouw van 28 appartementen en 30 eengezinswoningen in Zwolle. Het belangrijkste uitgangspunt was om enerzijds goed aan te sluiten bij de bestaande wijk en anderzijds iets toe te voegen dat de wijk op een hoger niveau tilt.

Energiedoelstellingen
Alle nieuw gebouwde woningen in Pierik-Zuid zijn sociale huurwoningen. Bij de ontwikkeling van de woningen en appartementen energiedoelstellingen een belangrijke rol vervuld. Zo zijn bouwkundige en installatietechnische maatregelen getroffen om het energiegebruik van de woningen en appartementen te beperken. Op alle woningen van het project zijn gemiddeld 12 PV-panelen aangebracht voor de opwekking van elektriciteit.

Design, Build, Maintain
Omwonenden zijn nadrukkelijk betrokken in de vormgeving van ‘hun’ wijk. Zij mochten stemmen op door twee ontwikkelaars ingediende plannen. De bouw van de appartementen is gegund op basis van een plan dat is ingediend voor het ontwerp, bouw en onderhoud (Design, Build, Maintain).  Dura Vermeer is de komende 25 jaar verantwoordelijk voor het contractueel vastgelegde conditieniveau van de woningen en appartementen.


  • LocatieZwolle
  • OpdrachtgeverWoningstichting SWZ
  • WerkmaatschappijenDura Vermeer Bouw Hengelo
  • Verwervingswijze DBM, UAV-GC, Aanbesteding

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Je contactinformatie

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation