Gerealiseerd
status
Woningcorporaties
Segment

Voor woningcorporatie de Alliantie zijn we volop in voorbereiding om een Design en Build opgave te realiseren voor 118 appartementen in Hilversum. In deze opgave werd gevraagd om een geoptimaliseerd appartementencomplex, ook geschikt voor andere locatie. Dura Vermeer is hierin verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als het ontwikkel- en bouwproces.

Ontwerp
Vanuit ons basisconcept is voor de locatie Lucent een ontwerp gemaakt dat aansluit op de omgeving en de beeldkwaliteitsvoorschriften. Dit ontwerp is kostenneutraal ten opzichte van het basisconcept. Naast een goed afgestemd gebouwconcept is het inspelen op de woonwensen van de aanwezige doelgroepen een belangrijke schakel voor een ‘echt’ geslaagde gebiedsontwikkeling. We willen straks alle (maar liefst 118) huishoudens een passend thuis bieden, rekening houdend met allerlei wensen, achtergronden en levensstijlen. Met een aantal kleine toevoegingen aan het basisconcept maken we van de appartementen een echt fijn ‘thuis’.

We hebben de woonwensen en voorkeuren in kaart gebracht om de juiste ontwerpkeuzes te maken.  Gebaseerd op de bevolkingssamenstelling van Hilversum zijn er drie verschillende huishoudens gekozen, deze huishoudens hebben we een ‘gezicht’ gegeven.

Ontwikkel- en bouwproces
Een snelle ontwikkel- en bouwtijd vraagt om een nauwgezette planning. Er is hierom gekozen voor een kort en helder proces dat risico’s in de voortgang minimaliseert en wat resulteert in een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.  

Het voorlopige ontwerp bepaalt de hoofdrichting van het eindresultaat. Hier worden een aantal essentiële keuzes gemaakt. De Alliantie wordt betrokken in een aantal ontwerpsessies zodat we vanuit het basisconcept gezamenlijk komen tot een optimaal gebouwontwerp voor Lucent. Door te zorgen dat het voorlopig ontwerp voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, kunnen we zorgen voor een snelle ontwikkel- en bouwtijd.

Tijdens de uitwerking van het concept is bij elke ontwerpoverweging gestuurd op duurzaamheid, met name in een gunstige exploitatie.


  • LocatieHilversum
  • Opdrachtgeverde Alliantie
  • WerkmaatschappijenDura Vermeer Bouw Hengelo

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Je contactinformatie

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation