In de regio Hengelo

zorgden we voor een heerlijke leefplek voor nu en in de toekomst

Gerealiseerd
status
12-2012 - 10-2014
Loopduur
Woningcorporaties
Segment

Welbions heeft de wijk Klein Driene in Hengelo verniewd, zodat de buurt ook in de toekomst een heerlijke woon- en leefplek is. Samen met Welbions heeft Dura Vermeer al op veel verschillende gebieden in Hengelo verschillende nieuwbouwprojecten ontwikkeld. De projecten zijn uitgevoerd met respect voor de bestaande structuur, historie en opzet van de wijk. Onderdeel van de wijkvernieuwing zijn de Allegrohof en Lenohof. De Allegrohof bestaat uit 19 appartementen en 11 woningen en de Lentohof uit 19 appartementen en 14 woningen.

Ketensamenwerking
De projecten zijn in een ketensamenwerking gerealiseerd. Met de resultaten vanuit de eerste fase (Lentohof) is in de tweede fase (Allegrohof) een efficiëntieslag doorgevoerd. Doordat Dura Vemeer en Welbions langer samenwerken, worden verbeteringen eerder doorgevoerd, worden processen beter op elkaar afgestemd en zorgen we samen voor minder faalkosten.


  • LocatieHengelo
  • OpdrachtgeverWelbions
  • WerkmaatschappijenDura Vermeer Bouw Hengelo
  • Verwervingswijze Ketensamenwerking

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Je contactinformatie

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation