WOORDVOERING

De woordvoering namens Dura Vermeer Bouw Hengelo wordt gedaan door Henk Pluimers, algemeen directeur. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (074) 255 02 33.

PUBLICATIES EN ADVERTENTIES

Vragen met betrekking tot het doen van publicaties van Dura Vermeer Bouw Hengelo of het beleid voor adverteren, kunnen worden gesteld aan Tess ter Avest, communicatie adviseur. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (06) 53 90 27 27.

SPONSORING

Jaarlijks wordt binnen Dura Vemeer Bouw Hengelo een sponsorbudget vastgesteld. Wij verbinden door middel van sponsoring onze naam aan bepaalde regionale, maatschappelijke activiteiten.

Sponsoring is niet geheel vrijblijvend, het is een middel om onze naamsbekendheid te vergroten en moet derhalve ook voor ons een meerwaarde hebben (naamsvermelding, advertentieruimte etc.).

Wij verbinden onze naam alleen aan activiteiten die een relatie hebben met het doel en de doelgroepen van onze organisatie. Aanvragen van organisaties/doelen buiten ons werkterrein (geografisch en inhoudelijk) worden niet in behandeling genomen.

Sponsoringverzoeken kunnen alleen schriftelijk worden gericht aan Tess ter Avest (t.t.avest@duravermeer.nl). Alle aanvragen worden tweewekelijks in ons directieteam getoetst aan ons sponsorbeleid. De beoordeling van uw aanvraag zal u daarna schriftelijk worden medegedeeld.

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation