We hebben de visie dat van duurzaam ondernemen niet alleen wijzelf, maar ook de klant beter moet worden. Om die reden zijn we altijd op zoek naar innovaties en oplossingen waarbij het mes aan beide kanten snijdt.

Dit betekent:

 • veiligheid voor iedereen die betrokken is bij Dura Vermeer projecten;
 • werken met menselijke vindingrijkheid en het bieden van gezonde en integere arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers;
 • grondstoffenschaarste tegengaan door recycling, zuinig en bewust (her)gebruik van materialen, water en energie. Vanaf de eerste schets van een project tot onderhoud en beheer;
 • bouwen aan klimaatbestendige oplossingen om klimaatveranderingen tegen te gaan. 
  reduceren van de CO²-uitstoot van ons zélf en die van onze omgeving;
 • innoveren voor toekomstige behoeften van onze samenleving (nul-op-de-meter);
 • toegevoegde waarde bieden door te ontwerpen vanuit de eindgebruiker (vraaggestuurd).
  goedkopere en snellere productie en reductie van faalkosten met behulp van als BIM, Systems Engineering, LEAN bouwen en ketensamenwerking;
 • gezamenlijk investeren in marktinitatieven als Stroomversnelling, Green Deal Circulair Inkopen, BREEAM, Green Deal Circulaire Gebouwen, CO²-Prestatieladder, Veiligheidsladder, Bewuste Bouwer en social return;
 • dialoog aangaan met klanten en het periodiek houden van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • rapportage.

In ons activiteitenverslag staan onze vorderingen op het gebied van duurzaamheid en mvo opgenomen. Onze ambities zijn verwoord in een beleidsverklaring die is ondertekend door de Raad van Bestuur van Dura Vermeer.

Onze vorderingen op het gebied van mvo en duurzaamheid over 2014 zijn terug te vinden in de brochure De Wereld van Dura Vermeer.

Contact
Voor meer informatie en vragen over duurzaamheid en mvo kun je uiteraard contact met ons opnemen.

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation