dinsdag 22 oktober 2019

De werkzaamheden voor de vervanging van de vijf klepkeringen door schotbalken in de Kamper waterkering zijn zaterdag 19 oktober afgerond. De waterkering Kampen is hiermee weer klaar voor de toekomst om bij hoogwater op de IJssel, Kampen voldoende veiligheid te bieden. De gehele IJsselkade is weer voor alle verkeer toegankelijk. 

​De klepkeringen moesten Kampen beschermen tegen hoog water, maar haperden zo vaak dat het waterschap ze heeft laat vervangen. Dura Vermeer verving de klepkeringen door waterkeringen met schotbalken, die zijn net zo veilig en minder onderhoudsgevoelig. Het bouwteam, bestaande uit vertegenwoordigers van Dura Vermeer, de gemeente Kampen en het waterschap, heeft deze klus geklaard binnen de gestelde planning en het beschikbare budget. ​

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation