dinsdag 5 december 2017

Sensoren op de verkeersborden helpen bij het beheer en onderhoud van de N475. Ze dragen bij aan het ‘schouwen op afstand’, helpen de veiligheid te waarborgen en directe gevaarlijke situaties – zoals het wegzakken van een verkeersbord door een aanrijding – te voorkomen. Daarnaast leiden de sensoren tot eventuele aanpassingen en optimalisaties van de bebording door middel van de verzamelde data.

Dura Vermeer Infra Zuid West plaatste op de N475 in de Krimpenerwaard sensoren op de verkeersborden langs deze weg. Tussen 2006 en 2026 doen zij het beheer en onderhoud van deze weg die in 2006 door henzelf aangelegd is. Wekelijks wordt de weg geschouwd, maar de sensoren geven direct een seintje als er iets met de verkeersborden aan de hand is. Deze melding geeft de wegbeheerder de mogelijkheid om het probleem direct op te lossen. Tevens wordt informatie verzameld en geanalyseerd.

Bij een acute verstoring zoals een wegzakking of beschadiging laten de sensoren met een smsje aan de beheerder weten dat er iets aan de hand is. Alle bewegingen worden ook digitaal geregistreerd. Dit geeft extra informatie over de plaatsing van het bord (is het bord juist verankerd) en of er een aanrijding heeft plaatsgevonden. Gebeurt dit vaker bij eenzelfde bord, dan is er wellicht sprake van een onveilige verkeerssituatie op die plek. Daarnaast vormt een aangereden bord zelf een onveilige verkeerssituatie doordat hij onleesbaar is of niet meer op zijn plek staat.

Martijn Euser van Dura Vermeer Infra Zuid West: ‘Wekelijks schouwen wij de N475. We kijken of de weg en de bermen er goed bij liggen en of de borden langs de weg er keurig bij staan. De extra informatie en het schouwen op afstand wat door de sensoren mogelijk gemaakt wordt, zijn de grote voordelen. Nu de sensoren zijn geplaatst, gaan we data verzamelen en analyseren. Onveilige verkeerssituaties qua bebording worden nu direct inzichtelijk, dus dat is een vooruitgang. Met name door het gebruik van de data verwachten we preventief maatregelen te kunnen nemen en daar echte meerwaarde uit te kunnen halen.’

Kweekvijver voor innovaties

De N475 is een korte, overzichtelijke weg waar innovaties goed in te zetten zijn. Zo gaat Dura Vermeer Infra Zuid West de sensoren verder uitnutten door extra applicaties toe te kennen en zo nog meer gegevens te verzamelen. Euser: ‘We zijn nu redelijk klein begonnen, maar als je iets van de grond wil krijgen, moet je concrete stappen durven maken, ook al zijn dat in dit geval kleine. De N475 is een mooie kweekvijver voor innovaties die we vooral samen met de provincie Zuid-Holland en de HR Groep (die de borden geplaatst heeft) verder willen ontwikkelen’.  

 

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation