vrijdag 9 maart 2018

Op verschillende locaties in Nederland werkt Dura Vermeer hard aan nul-op-de-meter nieuwbouw- en renovatieprojecten. Gert en Tom, beide projectmanager voorbereiding, geven een aantal ins & outs over hoe het werkt.

    Gert

“Een nul-op-de-meter (NOM)-woning is een woning waarbij het gemiddelde energieverbruik gedurende het jaar gecompenseerd wordt door het opwekken van warmte- en/of zonne-energie.” Vertelt Gert, werkzaam bij nieuwbouw. “De bewoners ontvangen dan geen nota meer van hun energieverbruik.” Tom, werkzaam bij onderhoud en renovatie, vult aan: “Het doel is te zorgen voor een prettige buurt met gezonde woningen, die méér comfort bieden voor de bewoners en ook architectonisch een meerwaarde vormen voor de buurt of wijk.”

 Tom

Nom in drie stappen

De heren leggen uit hoe het werkt. Het principe van een nul-op-de-meter-woning is eigenlijk vrij simpel: pas de trias energetica toe. De trias energetica gaat uit van drie stappen:

  1. Beperk de energievraag: een nieuwe, goed geïsoleerde ’schil’ om de woning. Dat betekent dat de gevel, het dak en de begane grondvloer (of de kruipruimte) extra worden geïsoleerd, vaak met kant en klare gevel- en dak elementen en precies op maat.
  2. Gebruik duurzame energie: het dak van een NOM-woning wordt voorzien van zonnepanelen (om elektriciteit op te wekken) en zonnecollectoren (om water te verwarmen). Om tapwater (tot 60 °C) na te verwarmen en in de winter de verwarming een handje te helpen, wordt een elektrische warmtepomp ingezet.
  3. Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk: bij NOM-woningen wordt ervan uitgegaan dat er geen fossiele brandstof meer nodig is. Alle energie om te verwarmen en installaties en apparaten te ’voeden’ is elektrisch en wordt gemiddeld - in 1 jaar tijd - zelf opgewekt. Er komt geen gas meer in de woning; dat betekent dat er ook elektrisch gekookt moet worden.

Verschil tussen renovatie en nieuwbouw?

Het principe van een nul-op-de-meterwoning is bij renovatie en nieuwbouw hetzelfde. Gert: “Waar bij renovatie een bestaande woning wordt opgewaardeerd naar nul-op-de-meter, wordt een nieuwbouwwoning helemaal op nul-op-de-meter ingericht.” Een goede schil om de woning, aanbrengen van zonnepanelen, opwekken van warmte voor verwarming en warm tapwater met een warmtepomp en ventileren met een uitgekiend balansventilatiesysteem.

Hoe het zit met woonlasten

De totale woonlasten (huur, servicekosten en energierekening) mogen voor de bewoners in een tot nul-op-de-meter gerenoveerde woning niet hoger zijn dan vóór de renovatie. Tom vertelt waar op gelet moet worden: “Voor de bewoners wordt gekeken naar het gemiddelde energieverbruik van de afgelopen drie jaar.” De bewoner betaalt na renovatie de totale woonlasten (inclusief het gemiddelde energieverbruik) aan de woningcorporatie. De corporatie financiert hiermee de investering.

De nul-op-de-meter-woning:

  • is duurzaam:

Door zonnepanelen op het dak wekt de woning zelf duurzame energie op.

  • is voorzien van goede isolatie:

Door goede isolatie en luchtdicht bouwen is er geen tocht meer in huis. De temperatuur in de woning is constanter. En door het driedubbele glas in de kozijnen hoor je minder geluid van buiten.

  • heeft een gezond binnenklimaat

Door betere isolatie en ventilatie heeft de woning een gezonder binnenklimaat. De installaties zorgen voor verwarming, heet water en continu verse lucht.

  • is een veilige woning

De raamkozijnen en deuren krijgen veilig hangen sluitwerk en er komt buitenverlichting. Hierdoor voldoet de woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

  • heeft een frisse uitstraling

Vernieuwde voorzetgevels geven de woning aan de buitenkant een moderne, frisse en eigentijdse uitstraling.

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation