vrijdag 22 december 2017

Het Zoomlandviaduct (de Gareelweg over de A58) is het eerste viaduct ter wereld dat heringericht is met biobased materialen. In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom heeft Dura Vermeer het viaduct gestript en onder handen genomen. Donderdag 21 december openden gedeputeerde Johan van den Hout en wethouder Patrick van der Velde het vernieuwde Zoomlandviaduct. 

Het bestaande Zoomlandviaduct voldoet constructief nog en verkeerd in goede staat. De opbouw en inrichting van het viaduct was dringend aan renovatie toe. De Route van de Turf, een recreatief fietspad langs de Zoom van Bergen op Zoom naar Roosendaal (zandkleurig asfalt), loopt over het viaduct. Tevens dient het viaduct als faunapassage en is de enige noord-zuid verbinding voor fauna om van de zuidzijde (Natura 2000 gebied Brabantse Wal) van de A58 naar de noordzijde en andersom te komen. De bestaande eco-passage is fors verbreed, de stalen geleiderails zijn verwijderd en vervangen door houten geleiderail, er zijn biobased schrikhekken en informatiepanelen geplaatst en er is een unieke biobased façade, een echte eyecatcher, aangebracht. 

Biobased

De façade is gemaakt van biobased materiaal. Het is de eerste keer in de wereld dat dit materiaal in de buitenlucht en volledig operationeel wordt gebruikt. De samenstelling van de façade bestaat uit vlasvezel versterkt met biobased hars. De vormgeving staat symbool voor het licht glooiende heuvellandschap van de Brabantse Wal. De inrichting van de faunapassage is samengesteld uit gebiedseigen materialen: o.a. stronken van bomen, zand en heideplagsel uit de directe omgeving van het viaduct. In de faunapassage staan schikhekken van composiet materiaal op basis van natuurvezels. Het hout voor de houten geleiderail is afkomstig uit duurzaam beheerde Europese bossen. 

De bouw

Naast veiligheid is het toepassen van innovatieve biobased materialen het doel binnen dit project. In een vroeg stadium is Rijkswaterstaat betrokken en heeft zij tijdens het hele bouwproces haar deskundigheid ingezet. In bouwteamverband heeft Dura Vermeer samen met de gemeente Bergen op Zoom, Stapper Duurzaam Advies en Millvision (directievoering) , LOLA Landscape architects uit Rotterdam (ontwerp profiel), Van der Laar (constructie) en het Finse Exel (vervaardiging profielen) gewerkt aan de realisatie van het biobased viaduct. 

Bergen op Zoom

Het bestuur van de gemeente Bergen op Zoom en regio willen biobased/circulaire economie in en rond Bergen op Zoom de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen tot een belangrijke economische pijler met veel werkgelegenheid tot gevolg. Het is hierbij van belang dat het niet bij laboratorium activiteiten blijft, maar dat ook het grote publiek kennis kan maken met materialen die binnen deze nieuwe industrie ontwikkeld worden. De herinrichting van het Zoomlandviaduct zet hierin een grote stap voorwaarts.

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation