maandag 6 november 2017

BIM is niet meer weg te denken uit de bouw. De toepassing op projecten en binnen de verschillende disciplines blijft toenemen. Zo is tijdens de uitvoering van de N279 gebruikt gemaakt van een 3D BIM model als essentieel onderdeel in de communicatie naar opdrachtgever en bewoners. Naast alle interne en externe raakvlakken werd het BIM model gebruikt om de invloed op de omgeving inzichtelijk te maken. Daarnaast maakte de fasering van de uitvoering het project zeer geschikt om de toepassing van een 3D model te toetsen.

Sjef van Heeswijk, projectleider Advin, dochteronderneming van Dura Vermeer: ‘Men kijkt vaak naar technische gegevens en cijfers, maar een groot deel van de stakeholders heeft daar moeite mee. Neem de gemiddelde bewoner in een bepaald gebied. Je kan niet verwachten dat zij net zo technisch onderlegd zijn als de projectmedewerkers zelf. Daarnaast zijn zij minder geïnteresseerd in de technische gegevens zelf, maar meer in wat de gegevens voor hen betekenen. Met  behulp van BIM kunnen we écht laten zien wat er gebeurt en waarom we bepaalde keuzes maken. Zo was tijdens de aanleg van de Parallelweg precies te zien waar het verkeer zich op een bepaald moment bevond en waar het dus veilig was om te werken en wat de impact op de omgeving zou zijn. Dat verhoogde niet alleen de veiligheid, maar maakte ook keuzes in planning en tijd duidelijk naar de provincie en omwonenden toe.’

Uitdagende bouwruimte

De grootste voordelen van het 3D BIM model zijn volgens Sjef de raakvlakken met betrekking tot de contractbewaking en de tijd waarin het project gerealiseerd werd. Bij de N279 was de bouwruimte een flinke uitdaging. ‘We hadden te maken met weinig beschikbare werkruimte en het kwam dan ook voor dat geplande werkzaamheden niet uitgevoerd konden worden, simpelweg omdat er geen ruimte voor was. Dan is communicatie vooraf met de opdrachtgever, partners en onderaannemers essentieel. Als je dan visueel kan laten zien dat iets niet kan, met behulp van het 3D BIM model, kun je gemakkelijker aantonen waarom. Je kan bijvoorbeeld laten zien dat ergens een helling van een waterkering in de weg ligt,’ aldus Sjef van Heeswijk. De toepassing van een 3D BIM model in de communicatie naar betrokken partijen van de N279 zorgde ervoor dat tijdig ingespeeld kon worden op het vinden van nieuwe oplossingen. De directe vertaling van informatie of contracteisen naar beeld leverde zo een maximale bijdrage aan het creëren van wederzijds begrip.

Verbreding N279

In opdracht van Provincie Noord-Brabant heeft Combinatie de Vaart – bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar – de weg verbreed van twee keer één, naar twee keer twee rijstroken. Naast dat de weg veiliger is geworden en de doorstroming is verbeterd, is de wens om zo snel mogelijk resultaat te behalen ook uitgekomen. De werkzaamheden hebben voor de verkeersveiligheid en de doorstroming geen hinder opgeleverd.

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation