woensdag 9 september 2020

Op dinsdag 8 september 2020 sloeg Lely de 1000e paal voor de tweede fase van de ontwikkeling van de Lely Campus in Maassluis. Met deze mijlpaal markeert de robotleverancier voor de melkveehouderij een belangrijk moment in de ontwikkeling van de duurzame Lely Campus.

Vanwege de aanhoudende groei van de bedrijfsactiviteiten van Lely realiseert Dura Vermeer Bouw Zuid West een verdubbeling van de huidige faciliteit, met drie vleugels kantoorruimte van een oppervlak van totaal 8.159 m² en een productiehal van in totaal 21.009 m². De nieuwe faciliteit wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Met duurzaamheid hoog in het vaandel, streeft Lely net als bij het huidige gebouw weer naar een ‘BREEAM Outstanding’ certificering. 

Een duurzame samenwerking

Voor de realisatie van Lely Campus fase 2 maakt Lely gebruik van meerdere langdurige partners uit de regio. Voor het ontwerp is ConverseArchitects in de armen genomen en Dura Vermeer als aannemer geselecteerd. Beide waren ook bij fase 1 betrokken.

BREEAM certificering

“Het streven naar een ‘BREEAM Outstanding’ certificering bij de nieuwbouw is een voorbeeld dat duurzaamheid verweven is in alle activiteiten van Lely,” zegt André van Troost, CEO Lely. “Er wordt rekening gehouden met de gezondheid van het personeel, milieu en keuze van materialen. Zo komt er een fitnessruimte en wordt er een optimaal werkklimaat gecreëerd. Verder wekken een WKO-installatie en zonnepanelen energie op, wordt water en afval gerecycled en CO2 gereduceerd.” De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is uitermate efficiënt, lager dan 0. Dit komt mede door de aanleg van ca. 6.000 m² zonnepanelen. Ook is het streven van de aannemer om te werken met leveranciers met dezelfde duurzame doelstellingen en wordt 80% van de recyclebare materialen van de bouwplaats hergebruikt.

Planning

In juni 2019 startte de sloop van de oude fabriekshallen. Na het saneren van de grond en het bouwrijp maken, is in juli 2020 gestart met de heiwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden gaan door tot eind oktober en medio half oktober starten de werkzaamheden voor de fundering. De oplevering van de nieuwbouw Lely Campus fase 2 is gepland in het 1e kwartaal van 2022.

©MART Fotografie & Design

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation