maandag 18 december 2017

Tussen ‘The Gallery’ en het ‘Nanolab’, aan de zuidzijde van het Universiteitsterrein in Enschede, ligt de Technohal. Het industrieel ogende bouwwerk dateert uit de jaren 70 en is destijds gebouwd voor het onderkomen van de Faculteit Procestechnologie. Het gebouw is sterk verouderd en daarom is gekozen voor renovatie. Het team, onder leiding van projectleider René Evers en uitvoerder Huub Scholten, is in oktober gestart met de eerste werkzaamheden. 

 Links de Technohal en rechts het Nanolab

Gevoelige locatie

Op dit moment worden de binnenwanden, plafonds, leidingwerk en vloeren verwijderd. Ook worden de bestaande gevels gedemonteerd. Vanaf januari wordt het pand voorzien van nieuwe gevels. De kleinste activiteit zorgt al voor trillingen en dat is niet zonder gevolgen. “Het werk dat in het naastgelegen Nanolab wordt uitgevoerd is erg gevoelig voor omgevingsfactoren. Daarom hebben we afspraken met hen gemaakt over de verschillende tijdszones waarin wij onze zware werkzaamheden mogen en kunnen uitvoeren, die veel trillingen veroorzaken” vertelt uitvoerder Huub Scholten. Het Nanolab is in 2009 gebouwd door Dura Vermeer Bouw Hengelo. Hierdoor weet het team wat voor effect de trillingen hebben op de werkprocessen en hoe hier mee om te gaan.

Huub Scholten, uitvoerder Huub Scholten, Uitvoerder 

Trillingssensoren

Op strategische plaatsen zijn trilling sensoren aangebracht die gekoppeld zijn aan een computer. Op die manier kunnen de bouwer en hun onderaannemers in de gaten houden dat ze binnen de gestelde grenzen blijven wat betreft trillingen. Huub heeft een iPad in zijn hand waarop hij via een monitoringsprogramma kan zien wanneer welke trillingen worden veroorzaakt. “Alleen al het laden en lossen geeft te veel trillingen voor het Nanolab. Dit wordt dus alleen op vastgestelde tijdstippen gedaan” legt Huub uit. Hij laat op het scherm zien hoe de trillingen worden gemonitord.  

Monitoring trillingen

Een multifunctioneel Universiteitsgebouw

De renovatie zorgt voor een nieuw multifunctioneel Universiteitsgebouw waarin verschillende faculteiten zich straks kunnen huisvesten. Het atrium staat centraal in het ontwerp en wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Het gebouw wordt ‘opgedeeld’ in drie elementen in de lengte van het gebouw: studieruimtes, een open gedeelte met enkele hoge bomen en een podium en een grote ‘tribunetrap’ die naar de eerste verdieping leidt. Op die eerste verdieping komen kantoorruimtes aan de buitenzijde en project/studieruimtes aan de kant van het atrium. Op de tweede verdieping komen voornamelijk collegezalen. Het plan is om de Technohal in december 2018 op te leveren.

 

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation