woensdag 20 december 2017

Combinatie Hyacint - waar Dura Vermeer onderdeel van is - heeft na de Velsertunnel ook de dienstgebouwen, inspectiegangen en eindportalen in samenwerking met Rijkswaterstaat een grondige opknapbeurt gegeven. Afgelopen vrijdag zijn deze werkzaamheden opgeleverd en is de renovatie van de Velsertunnel bijna afgerond. 

De duizenden automobilisten die dagelijks door de Velsertunnel rijden, hebben er weinig van gemerkt. Toch is er de afgelopen maanden veel werk verzet om de oude dienstgebouwen, eindportalen en inspectiegangen weer toekomstbestendig te maken. Alles is op conditieniveau 2 gebracht. Dat betekent dat er, zowel onder als boven het maaiveld, de komende dertig jaar geen groot onderhoud meer nodig is. Er is beton gerepareerd, nieuwe dakbedekking aangebracht, de gebouwen zijn geschilderd en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen.

Hoofdbrekens

De nieuwe extra beveiligingsmaatregelen zorgden voor heel wat hoofdbrekens. Want hoe plaats je bijvoorbeeld inbraakwerend glas zonder het monument te beschadigen? Paul Bleijenberg, technisch manager renovatie dienstgebouwen Hyacint: 'We wilden het monument echt eer aandoen. Daarom hebben we al in een vroeg stadium een restauratiearchitect bij onze plannen betrokken. Dit heeft het project samen met de adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Welstandscommissie van de Gemeente Velsen echt geholpen. Om het uiterlijk van de dienstgebouwen geen geweld aan te doen, kozen we er bijvoorbeeld voor om het inbraakwerend glas aan de binnenkant te plaatsen, in plaats van aan de buitenkant', zegt Paul.

Samenwerking

Om de vraagstukken rond de renovatie op te lossen, was het belangrijk dat er tussen Rijkswaterstaat en Combinatie Hyacint goed werd samengewerkt. Paul: 'Rijkswaterstaat had het project heel procesmatig kunnen aanvliegen. Dat is niet gebeurd. We hebben echt samen opgetrokken om een oplossing te vinden voor onze dilemma's.' Ben van der Maat – contractmanager Rijkswaterstaat - Velsertunnel – vult aan: 'Tijdens de renovatie van de tunnel hebben we samengewerkt volgens de principes van de nieuwe marktvisie. Als je begrip voor elkaar hebt en voor elkaars belangen, pluk je daar samen de vruchten van'.  

Nog niet helemaal klaar

De renovatie van de Velsertunnel is nog niet helemaal afgerond. De monumentale ventilatietorens moeten nog worden hersteld. Dit is de laatste stap. De voorbereidingen zijn inmiddels door Rijkswaterstaat in gang gezet.

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation