woensdag 29 mei 2019

Eva Peet en Bo Wong overhandigden dinsdag 28 mei een heuse deelboom aan Age Vermeer op het kantoor in Hoofddorp. Eva en Bo zijn twee industrieel ontwerpers met een passie voor duurzaamheid en sociale innovatie. Ze vertellen graag waar de deelboom voor staat en hoe je hem gebruikt.

Eva: ‘Samen hebben wij Deelgoed opgericht. Met Deelgoed willen we mensen op een positieve manier inspireren en betrekken bij de transitie naar de circulaire economie. Wist je dat de grootste milieu-impact wordt veroorzaakt door de aankoop van nieuwe spullen? De CO2-uitstoot zit verborgen in de productie en het vervoer van onze goederen. En wist je dat kinderen gemiddeld 238 stuks speelgoed hebben, maar er maar 12 gebruiken?

Duidelijke boodschap

‘Laten we delen het nieuwe normaal maken en starten met het delen van speelgoed met de nieuwe generatie’, vervolgt Eva haar verhaal. ‘Met onze deelboom kunnen we allemaal op een leuke en makkelijke manier ons steentje bijdragen aan het milieu!’

Symbool voor deeleconomie

Age kwam Eva en Bo tegen op een SHARE-bijeenkomst in Haarlemmermeer. Het is de eerste deelboom die wordt uitgereikt. De tweede deelboom komt bij de gemeente Haarlemmermeer te staan. De deelboom staat symbool voor de deeleconomie en kan collega’s nu inspireren meer te delen met elkaar. 

© 2019 Dura Vermeer

a proud DotControl creation