maandag 27 november 2017

Jaarlijks gebeuren nog teveel ongelukken die leiden tot ingrijpende levensveranderingen. Werken in de bouw en infra vraagt extra aandacht wat betreft veiligheid. Dura Vermeer investeert voortdurend in het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen op projecten. De werknemers die al ander half jaar werkzaam zijn op project Heer Oudelands Ambacht in Zwijndrecht bereikte onlangs een bijzonder veilige mijlpaal: 50.000 manuren zonder incidenten. Om positieve aandacht te schenken aan deze bijzondere veiligheidsprestatie zijn betrokkenen, inclusief onderaannemers en partners, in het zonnetje gezet.

Op vrijdagmiddag 24 november sprak Ad Bruijns, bedrijfsleider bij Dura Vermeer in het bijzijn van de Chief Safety Officer van Dura Vermeer, Kate Klaassen, de projectmedewerkers toe. Na afloop was er ruimte voor een hapje en een drankje bij de frietkraam. ‘Door onze doordachte en veilige werkwijze is het mogelijk geworden om voor onze medewerkers 1,5 jaar lang een veilige werkplek te creëren. Ondanks de vele transporten, grote kranen en soms wel 2,5 meter diepe ontgravingen tussen de kabels en leidingen in de smalle straten van Heer Oudelands Ambacht is het ons gelukt om incidenten bij de medewerkers te voorkomen’, aldus Léon Dieleman, omgevingsmanager HOA Zwijndrecht. 

Iedereen, elke dag veilig en gezond naar huis 

Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. Wij streven er naar om iedereen, elke dag veilig en gezond naar huis te laten gaan. Om het aantal ongevallen in de bouw nog verder terug te dringen, is het noodzakelijk om de bewustwording met betrekking tot veiligheid verder te vergroten en successen als deze te blijven vieren.

HOA Zwijndrecht

De openbare ruimte en riolering in de wijk Heer Oudelands Ambacht worden de komende jaren flink aangepakt en opgehoogd. Dit is nodig omdat de wijk last heeft van verzakkingen. Deze veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering en de kabels en leidingen. Wegen, parkeervakken, fietspaden en voetpaden worden opgehoogd en opnieuw aangelegd. Ook de verdere inrichting van de openbare ruimte, zoals groen en speelplekken, heeft de aandacht.
 

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation