WAAROM JE ENERGIEREKENING WÉL DEGELIJK LEUK KAN ZIJN

De zorg verandert en daarmee ook de functie van zorgvastgoed. Dit moet functioneel aansluiten bij nieuwe behoeften en wensen. Maar hoe transformeer je slim en efficiënt? En nog belangrijker, hoe financier je dit in een tijd waarin budgetten onder druk staan en risico’s voor de zorg toenemen?

Dat doe je door je hoge energierekening als kans te zien. Door energetische verbeteringen te laten uitvoeren door een Energy Service Company (ESCo), kunnen deze worden gefinancierd vanuit de toekomstige besparing.

Bij het verduurzamen van zorgvastgoed kijken we verder dan het verbeteren van de stenen en omlaag brengen van de energiekosten. Op basis van een financieel gezonde exploitatie werken wij aan structurele kwaliteitsverbetering van comfort en de leefomgeving van de zorggebruiker.

Structurele kwaliteit vraagt om continuïteit, langetermijnsamenwerking, integrale aanpak én co-creatie. Met co-creatie verkrijgt en behoudt Dura Vermeer inzicht in behoeftes en weten we hoe we daar maximale invulling aan kunnen geven. Samen met stakeholders creëren en bestendigen wij waarde voor de korte én lange termijn.

Heb je een hoge energierekening? Wij zien kansen!
Neem contact met ons op.

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation