Netwerkorganisatie

Ketensamenwerking heeft zich in andere sectoren ruim bewezen. Voorbeelden daarvan zijn de Senseo van Douwe Egberts en Philips - waarvan het verkoopsucces de winst van Sara Lee stuwde en waarbij in september 2005 Philips de 10.000.000ste Senseo vierde- maar ook de Beertender van Heineken en Krups heeft zich bewezen. In het introductiejaar 2004 verkochten Heineken en Krups 150.000 systemen en 3 miljoen vaatjes bier.

Wat is ketensamenwerking?
Betrokken partijen verklaren binnen een ketensamenwerking projectongebonden samen te werken en te beslissen vanuit de principes van ketensamenwerking - te weten; wederzijdse openheid, wederzijds vertrouwen en volledige transparantie - met als gezamenlijk doel de realisatie van het werk met de beste kwaliteit, voor de laagste kosten in de kortste tijd.

Denken en handelen als één organisatie.
Binnen de ketensamenwerking brengen betrokken partijen hun zakelijke doelen en belangen bijeen. Dit gebeurt projectongebonden zodat het proces kan worden geoptimaliseerd. De betrokkenen denken en handelen daarbij als één organisatie.

Er ontstaan duidelijke leereffecten door de continuïteit. Vertrouwen is het sleutelwoord dat wordt verkregen door openheid, transparantie en respect voor elkaars bedrijfsvoering. Samen sneller, beter, leuker en goedkoper werken.

Wil jij ook tot onze keten behoren? Zoek de samenwerking op.
Neem contact met ons op.

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation