Renovatie is werk voor specialisten. Het gaat verder dan het plaatsen van dubbel glas, isolatie en nieuwe kozijnen. Wil je een woning of gebouw bouwkundig, energetisch en esthetisch verbeteren, dan kom je voor een overvloed van keuzes en scenario’s te staan. Eén verkeerde afslag en prestatie én financiën komen in het gedrang. Hoe voorkom je dit? Door vooruit te kijken.

Een vooruitziende blik vraagt om ervaring, vakmanschap en creativiteit. En slimmer (samen)werken. Met onze integrale aanpak stemmen wij continu kennis en werkzaamheden op elkaar af. Dat schept ruimte voor flexibiliteit en meedenken. Met co-creatie verkrijgen en behouden we inzicht in jouw behoeftes en weten we hoe we daar maximale invulling aan kunnen geven.

Vooruitzien betekent ook innoveren. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking op basis van het ESCo-model, waarbij Dura Vermeer en een Energy Serving Company gezamenlijk optrekken.

Met het ESCo-model financieren we (een groot deel van de) renovatie vanuit energiebesparende maatregelen. Hierdoor heb je minder investeringsbudget nodig en ben je verzekerd van co-creatiepartners die op de lange termijn met je mee blijven denken en garant staan voor gemaakte afspraken.

Vooruitziende blik? We kijken uit naar een afspraak.
Neem contact met ons op.

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation