woensdag 30 augustus 2017

Je zou het eerder bij grote woningcorporaties verwachten; zij die voorop lopen op het gebied van energieneutraal bouwen. Maar Beter Wonen doet het gewoon. Onder toeziend oog van het ZEN-platform en in samenwerking met Dura Vermeer bouwt deze relatief kleine woningcorporatie uit Goedereede (1300 verhuureenheden) 71 Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen (ZEN). Daarmee sorteert de corporatie voor op een toekomst met een woningbezit van bijna energieneutraal of zelfs energieleverend. Een interview met Michel van Golberdinge, manager Vastgoed en Strategie van Beter Wonen en Claudia Bouwens, programmaleider van het ZEN-platform.

71 ZEN-woningen zou je toch eerder verwachten bij grote corporaties?
Bouwens: ‘Eens, maar deze corporatie doet het gewoon. En waarom ook niet. Beter Wonen heeft niet alleen lef, maar ook een goede visie.’
Van Golberdinge: ‘We willen ons woningbezit in pakweg de komende 25 jaar naar een energie-index van 0,6 brengen, zeg maar energielabel A++ en het daarbij voor de huurders betaalbaar houden. Hoe? Door duurzaam te innoveren. Het liefst hadden we circulair willen bouwen, maar dat is voor nu nog een brug te ver.’

ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw oftewel bijna energieneutrale tot zelfs energieleverende woningen.
Bouwens: ‘Het zijn woningen waarin slim wordt omgegaan met duurzame bouwmaterialen, isolatie, ventilatie en toepassing van technieken als zonnepanelen en warmtepompen om het huis van warmte, koude en stroom te voorzien. De energiebehoefte voor verwarming, koeling en ventilatie is extreem laag en de woning wekt energie zelf op. Er is nog maar weinig aardgas of elektriciteit van het net nodig, wat zich terugbetaalt in een lage energierekening.’

ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord: Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van Binnenlandse Zaken. Wat beoogt ZEN?
Bouwens: ‘Ons doel is een kanteling in de woningmarkt teweegbrengen door energie niet langer als een kostenpost te zien, maar juist als een ‘unique buying point’ voor de consument. Per 2021 geldt de nieuwe eis van Bijna Energieneutrale Nieuwbouw, BENG. ZEN-moet binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar BENG. De 71 woningen van Beter Wonen voldoen bijna allemaal al aan de regelgeving voor 2021. Ook zijn ze nul-op-de-meter. Het is voorbeeldwaardig en verdient zeker navolging in de branche.’

Da’s lef hebben. Geen pilotfase, maar gelijk starten met de bouw van 71 woningen?
Van Golberdinge: ‘In Ouddorp komen 57 en in Stellendam nog eens 14 ZEN-woningen. Puur omdat we erin geloven en we denken een model te hebben gevonden om te verduurzamen in combinatie met een gunstige exploitatie. Want het moet wel betaalbaar blijven voor onze huurders. We hebben wel twee projecten samengevoegd om het voor de markt aantrekkelijk te maken om te tenderen.’

Jullie hebben al 120 inschrijvingen. Huurders staan blijkbaar te trappelen voor een ZEN-woning.
Van Golberdinge: ‘Mensen zijn vooral geïnteresseerd in een nieuwe en betaalbare woning en minder in een duurzame innovatie. Dankzij deze innovaties in combinatie met een energieprestatievergoeding is het ons wel gelukt om woningen in de markt te zetten voor mensen die in aanmerking komen voor een huurtoeslag. Op onze voorlichtingsbijeenkomsten vertellen we dat het om bijzondere woningen gaat met een laag energieverbruik en een energieprestatievergoeding in plaats van een energierekening. Van dat verhaal worden mensen enthousiast. De energieprestatievergoeding is nodig om te kunnen investeren in duurzaamheid en ter compensatie van de hogere onderhoudskosten van de installaties. Dat moet je uitleggen en daarom besteden we veel aandacht aan communicatie.’

Uit de 9 partijen die hebben meegedaan aan de selectie, is Dura Vermeer uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen. De visie, de adviserende rol, cultuur, de goede combinatie van eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen en inpassing in de stedelijke omgeving zijn daarbij doorslaggevend geweest.
Van Golberdinge: ‘Dat is correct, maar ook Dura Vermeer’s ervaring met nul-op-de-meter (NOM)-woningen telden mee. Zo zijn we gaan kijken bij jullie NOM-nieuwbouwproject Rijswijk Buiten. Voor Beter Wonen is NOM vrij nieuw, evenals de gekozen contractvorm voor de 71 woningen: Design, Build, Maintain. Wanneer je als ons de focus legt op lange levensduur en daarvoor ook investeert in een hogere basiskwaliteit, dan ligt het voor de hand om ontwerp, bouw en onderhoud voor twintig jaar bij één partij neer te leggen. Aan de voorkant vergt dat meer investering, maar op de lange termijn is dat veel gunstiger qua rendement en exploitatie.’

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation