Dura Vermeer is al van oorsprong een familiebedrijf en streeft ernaar dat bouwobjecten een economisch en maatschappelijk  rendement moeten opleveren voor meerdere generaties, door duurzame omgevingen te creëren waar gebruikers zich prettig voelen.

Deze ambitie is terug te vinden in onze manier van werken, in het gedrag van onze medewerkers en in afwegingen die we maken tijdens het realiseren van onze projecten, groot en klein. Met minimalisering van kosten en optimalisering van kwaliteit, duurzaamheid en planning.

Om toegevoegde waarde te kunnen leveren verdiepen wij ons in de business case van onze klanten. We zorgen ervoor dat huisvestingsoplossingen hierin zoveel mogelijk faciliterend zijn. Persoonlijk contact staat in onze aanpak centraal.

Een optimaal resultaat vraagt om optimale samenwerking tussen alle partijen. We werken daarom ook graag samen met vaste partners. Efficiëntie en effectiviteit staan hierbij voorop. Dit bereiken we door in te zetten op sociale innovatie en natuurlijk ondernemerschap van onze medewerkers.

 

Onze Visie

Op ondernemen in bouw en ontwikkeling

© 2018 Dura Vermeer

a proud DotControl creation